Horologer

Am cunoscut nişte ceasornicari moderni, cu adevărat pasionaţi de ceea ce fac: Horologer.